Een kind bewandelt een eigen pad op de weg naar volwassenheid. Elk kind komt onderweg spannende dingen tegen en maakt blije dingen mee. Ieder kind voelt zich wel eens ontzettend verdrietig of is bang dat iets niet lukt.

scheiding – faalangst – pesten – weerbaarheid – zelfvertrouwen

Kinderen die het moeilijk vinden hun emoties te uiten of juist te reguleren, kinderen die zich angstig, boos, verdrietig, druk of juist verlegen voelen, of kinderen in een scheidingssituatie kunnen worden aangemeld voor een kindercoachtraject.

Tijdens dit traject werken we samen op speelse wijze aan het vergroten van het zelfvertrouwen, de zelfwaardering en het zelfrespect. We doen spelletjes en we hebben gesprekken. Er is ruimte voor sprookjes en yoga en meditatie-oefeningen.

We werken samen aan de krachtige basis van waaruit ieder kind zijn eigen pad kan bewandelen

In een kennismakingsgesprek praten kind, ouders en de coach over de hulpvraag en doelen en bespreken we welke mogelijkheden voor kindercoaching bij Vos Opvoeding bestaan.

‘Met contact en aandacht op maat,
de balans creëren tussen eigen kracht en rust.

Waar?

Willem de Zwijgerlaan 124
2582 EV Den Haag

+31 (0) 6 – 274 201 27

Wanneer

kindercoaching:
op afspraak

Tarieven

kennismakingsgesprek:
gratis

kindercoaching:
kindercoaching € 75,- per uur
kindercoachingpakket € 375,- (6 consulten en 2 evaluatiemomenten)