Een kind bewandelt een eigen pad op de weg naar volwassenheid. Elk kind komt onderweg spannende dingen tegen en maakt blije dingen mee. Ieder kind voelt zich wel eens ontzettend verdrietig of is bang dat iets niet lukt.

scheiding – faalangst – pesten – weerbaarheid – zelfvertrouwen

Kinderen die het moeilijk vinden hun emoties te uiten of juist te reguleren, kinderen die zich angstig, boos, verdrietig, druk of juist verlegen voelen, of kinderen in een scheidingssituatie kunnen worden aangemeld voor een kindercoachtraject.

Tijdens dit traject werken we individueel of in de KiCogroep op speelse wijze samen aan het vergroten van het zelfvertrouwen, de zelfwaardering en het zelfrespect. We doen spelletjes en we hebben (groeps)gesprekken. Er is ruimte voor sprookjes en yoga en meditatie-oefeningen.

In contact met elk individueel kind en de ouders werken we samen aan de krachtige basis van waaruit ieder kind zijn eigen pad kan bewandelen.

Voor ouders in een scheidingssituatie bestaat de mogelijkheid pedagogische ondersteuning te krijgen in het mediationtraject, het schrijven van een ouderschapsplan of ondersteuning bij gezinsgesprekken.

KiCo training

In een kennismakingsgesprek praten kind, ouders en de coach over de hulpvraag en welke mogelijkheden bestaan. Gezamenlijk wordt bepaald welk traject (individueel of in een KiCogroep) het beste past.

In de KiCo training komen we zes keer samen, met maximaal zes kinderen. De KiCo training is geschikt voor kinderen van 5 tot 13 jaar en er bestaan 3 groepssamenstellingen; 5-7 jaar, 7-11 jaar en 11-13 jaar.

De thema’s die we behandelen zijn:

  1. Ik ben ik, jij bent jij, belangrijk zijn wij allebei.
  2. Als ik zeg wat ik voel en wil, kan een ander mij helpen.
  3. Veilig bij jezelf zijn, je veilig voelen bij een ander.
  4. Hoe kan het anders?
  5. Goed voor jezelf zorgen!
  6. Schatkist.

De KiCotraining is een speelse, laagdrempelige training, die kinderen weer stevig in hun schoenen laat staan.

‘Met contact en aandacht op maat,
de balans creëren tussen eigen kracht en rust.

Waar?

Johan van Oldenbarneveltlaan 2
2582 NN Den Haag

+31 (0) 6 – 274 201 27

Wanneer

individuele begeleiding:
op afspraak

KiCotrainingen:
Ma: 15:45 – 17:15
Wo: 13:00 – 14:30
Do: 15:45 – 17:15
Vr: 15:45 – 17:15
Za: in overleg

Tarieven

kennismakingsgesprek:
gratis

individuele begeleiding:
individuele begeleiding € 75,- per uur
individuele begeleiding pakket € 375,- (6 consulten en 2 evaluatiemomenten)

KiCotraining:
KiCotraining € 325,- (6 groepsbijeenkomsten en 2 evaluatiemomenten)