Een kind/jongere bewandelt een eigen pad op de weg naar volwassenheid. Elk kind/jongere komt onderweg spannende dingen tegen en maakt fijne dingen mee. Ieder kind/jongere voelt zich wel eens ontzettend verdrietig of is bang dat iets niet lukt.

scheiding – rouw – faalangst – pesten – weerbaarheid – zelfvertrouwen

Kinderen/jongeren die het moeilijk vinden hun emoties te uiten of juist te reguleren, kinderen/jongeren die zich vaak angstig, boos, verdrietig, druk of juist verlegen voelen of kinderen/jongeren die te maken krijgen met rouw, scheiding, pesten, verhuizen of andere ingrijpende life-events waar ze wat hulp bij kunnen gebruiken, kunnen worden aangemeld voor een coachtraject.

Tijdens dit traject werken we samen. De hulpvraag van het kind/jongere is daarbij leidend, waarin ouders en coach er vlak naast staan. We werken bijvoorbeeld aan het vergroten van het zelfvertrouwen, de zelfwaardering of het zelfrespect. Of we staan samen stil bij ingrijpende zaken die wat extra aandacht nodig hebben. We hebben gesprekken, doen spelletjes en werken door middel van teken- of schrijfopdrachten. Daarnaast besteed ik ook graag aandacht aan de lichamelijke kant van coaching. Denk daarbij aan ademhalingsoefeningen, meditaties of even flink van je afstampen.

We werken samen aan de krachtige basis van waaruit ieder kind/jongere zijn eigen pad kan bewandelen, samen met de mensen die belangrijk zijn.

In een kennismakingsgesprek praten kind/jongere, ouders en de coach over de hulpvraag en doelen en bespreken we welke mogelijkheden voor coaching bij Vos Opvoeding bestaan.

‘Met contact en aandacht op maat,
de balans creëren tussen eigen kracht en rust.

Waar?

Willem de Zwijgerlaan 124
2582 EV Den Haag

+31 (0) 6 – 274 201 27

Wanneer

kindercoaching:
dinsdag, donderdag, vrijdag en woensdagavond

De afspraken vinden zoveel mogelijk buiten schooltijden plaats, maar houd er rekening mee dat ik dit niet kan garanderen.

Tarieven

kennismakingsgesprek:
gratis

kindercoaching:
kindercoaching € 75,- per uur
kindercoachingpakket € 375,- (6 consulten en 2 evaluatiemomenten)