Elk kind, elke ouder
en elke situatie is uniek.

Hoewel de pedagogiek legio ontwikkelingsmodellen en opvoedtheorieën beschrijft, bestaat er niet zo iets als ‘de ultieme aanpak’. Elk opvoedprobleem en elke opvoedvraag heeft recht op een individueel antwoord.

 

Analyse en aanpak:

In verband met de huidige Coronamaatregelen worden huisbezoeken zoveel mogelijk beperkt. U bent van harte welkom op de praktijk aan de Johan van Oldenbarneveltlaan of met videobellen.

Vos Opvoeding hanteert een vaste volgorde in de analyse en aanpak:

kennismakingsgesprek – observatie – adviesgesprek – opvoedingsondersteuning – afsluiting

Dit gesprek dient als een eerste oriëntatie op de gezinssituatie en het opvoedprobleem. Tijdens dit gesprek wordt ook uiteengezet welke werkwijze Vos Opvoeding hanteert. Bij voorkeur vindt dit gesprek plaats bij het gezin thuis.

Na het kennismakingsgesprek vindt de observatie plaats. Gedurende twee (of, indien nodig, meerdere) momenten wordt het kind of gezin in de normale situatie, tijdens het dagelijks leven, geobserveerd.

Aansluitend op het intakegesprek en de observaties komt een advies tot stand, welke wordt toegelicht in het adviesgesprek.

Opvoedingsondersteuning vindt plaats in de eigen omgeving van het kind of gezin. Samen met de opvoeder(s) worden opvoedvaardigheden geoefend en toegepast. De opvoedingsondersteuning vindt – afhankelijk van de behoefte doorgaans een of twee keer per week plaats, gedurende een periode van drie tot tien weken. Opvoedingsondersteuning gebeurt tijdens het moment waarop de opvoedvaardigheden toegepast moeten worden.

Nadat de opvoedingsondersteuning is afgerond, wordt de periode van hulp door Vos Opvoeding afgesloten. U krijgt een verslag met daarin de bevindingen, het verloop van de opvoedingsondersteuning en handvatten voor de toekomst. Daarbij wordt een afspraak gemaakt voor drie tot zes maanden na de opvoedingsondersteuning waarin we gezamenlijk terugkijken en de opvoedingsondersteuning evalueren.

Waar?

In verband met de huidige Coronamaatregelen worden huisbezoeken zoveel mogelijk beperkt. U bent van harte welkom op de praktijk van Vos Opvoeding of met videobellen:

Willem de Zwijgerlaan 124
2582 EV Den Haag
+31(0)6- 274 201 27

Wanneer?

De gesprekken vinden op afspraak plaats.
Ook buiten kantooruren.

Tarieven

kennismakingsgesprek:
gratis

opvoedingsondersteuning:
opvoedingsondersteuning € 75,- per uur
opvoedingsondersteuning pakket €375,- (6 consulten)
toeslag voor huisbezoeken € 25,- per bezoek

(exclusief € 0,19 per gereden kilometer vanaf 15 kilometer buiten de praktijk)