Nieuw pand!

Vanaf 1 oktober 2015 zal Vos Opvoeding op woensdagmiddag, donderdag en vrijdagen praktijk voeren vanuit de Riouwstraat 139 in Den Haag. De PGB begeleiding en logeeropvang zal plaats blijven vinden in de Beukstraat of op locatie. De ruimte in de Riouwstraat zal gebruikt worden voor Kindercoaching en