Vanaf 1 oktober kunt u niet alleen bij Vos Opvoeding terecht voor PGB begeleiding en opvoedingsondersteuning, maar ook voor Kindercoaching. Kindercoaching is bij uitstek geschikt voor kinderen die het moeilijk vinden hun emoties te uiten of juist te reguleren of die zich angstig, boos, verdrietig of misschien heel druk voelen. Deze kinderen kunnen meedoen aan een groepstraining van Vos Opvoeding. Tijdens dit traject werken we op speelse wijze samen aan het vergroten van het zelfvertrouwen, de zelfwaardering en het zelfrespect. We doen spelletjes en we hebben groepsgesprekken. Er is ruimte voor sprookjes en allerlei oefeningen. In contact met elk individueel kind en de ouders werken we samen aan de krachtige basis van waaruit ieder kind zijn eigen pad kan bewandelen.